Test

KangoeroeKlup

Welkom bij speciale pagina voor de KangoeroeKlup bij UNI!  Hier vind je onder andere informatie over wat de Kangoeroe Klup precies is en hoe je Kangoeroe bij UNI kunt worden!

kangoeroeklup kv uni

Wat is de Kangoeroe Klup?
De Kangoeroe Klup is sport- en spel voor kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 6 jaar. Tijdens de Kangoeroe Klup training komen leuke, verantwoorde en gevarieerde spelvormen aan bod. Daarnaast zijn er jaarlijks diverse nevenactiviteiten. jumper

Waarom de Kangoeroe Klup?
De belangrijkste reden is dat we graag zoveel mogelijk kinderen willen laten kennismaken met korfbal. Dit met het oog op ledenwerving, maar ook ter algemene promotie van onze sport. De Kangoeroe Klup speelt daarnaast in op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals het steeds vaker voorkomen van obesitas bij kinderen en de aandacht voor waarden en normen.

In september 2006 is het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (KNKV) gestart met een pilot voor de ontwikkeling van de Kangoeroe Klup. De naam ‘Kangoeroe Klup’ is afkomstig van het KNKV, die deze naam gekozen heeft omdat de kangoeroe veel overeenkomsten heeft met vaardigheden die horen bij de korfbalsport, zoals snelheid, wendbaarheid en sprongkracht. Daarnaast heeft de kangoeroe een buidel die aan jonge kangoeroes bescherming en veiligheid biedt. De Kangoeroe Klup is symbolisch gezien de buidel - een veilige en warme plaats - voor de jongste leden!

Wil je ook bij de Kangoeroe Klup?
Je mag altijd gratis en vrijblijvend vier keer mee doen. Als je het leuk vindt, vragen we na deze keren aan je ouders of je Kangoeroe lid mag worden bij UNI.

De kosten staan vermeld in het contributieoverzicht voor het lidmaatschap van de Kangoeroe Klup staan vermeld in het contributieoverzicht.
Voor dit bedrag ben je gelijk lid van de Kangoeroe Klup van het KNKV. Je ontvangt dan tevens een leuk Kangaroe Klup t-shirt.